Didaktika

Didaktika Didaktika

Didaktika

Knjige

1. Učenje i nastava različitih nivoa težine. (1984). Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva str. 1-119.

2. Inovacije u nastavi biologije i poznavanja prirode (prvi autor u koautorstvu sa Lj. Davidović). (1990). str 6, 39-43, 58-94, 116-126, 145-149.

3. Nastava različitih nivoa složenosti. (1992). Banja Luka: "Slovo" str. 1-238.

 

4. Nastava različitih nivoa složenosti (dopunjeno i izmijenjeno izdanje). (1998). Beograd: Učiteljski fakultet str. 1-272.

5. Didaktičko-metodičke osnove vaspitno-obrazovnog rada (prvi autor poglavlja sa S. Milijevićem) u knjizi grupe autora "Pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke osnove vaspitno-obrazovnog rada". (1999). Banja Luka: Društvo pedagoga str. 91-271.

6. Responsibilna nastava. (2000). Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci. str. 1-242.

7. Responsibilna nastava.( II Izdanje ) (2002). Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci. str. 1-242.

8. Interaktivno učenje II, koautor u autorskom timu, Banja Luka, Ministarstvo prosvjete RS, 2003, str.1-286 )

9. Interaktivno učenje učenja IV, knjiga autorskog tima, Banja Luka, TT centar, 2004 str.93-161

10. Inovacije u univerzitetskoj nastavi, knjiga autorskog tima, Banja Luka, Filozofski fakultet, 2005, str.47-114; 173-203

Naučni radovi

1. Međuzavisnost teorije i prakse u modernim oblicima edukacije nastavnika. (1995). Novi Sad: "Pedagoška stvarnost" br. 9-10, str. 557-564.

2. Razvijanje nastavnih sistema.(1996). Beograd: Zbornik "Obrazovanje i ljudski faktor danas" str. 523-528.

3. Stvaralačka participacija studenata u nastavno-naučnom procesu. (1997). Banja Luka: "Aktuelnosti" br. 3, str. 43-46.

4. Epistemološko-teorijska razgraničenja i organizaciono-sistemska poboljšanja pozicija savremenih metodika. (1997). Banja Luka : "Naša škola" br. 3-4, str. 192-202.

5. Razvojni tokovi i perspektive individualizovane nastave. (2001). Beograd: "Pedagogija" br. 4, str. 19-30.

6. Obučavanje nastavnika i učenika za nenasilno i pedagoški stimulativno komuniciranje u nastavi, Zbornik radova sa Naučnog skupa s međunarodnim učešćem "Komunikacija i mediji u savremenoj nastavi" , Učiteljski fakultet u Jagodinu i Institut za pedagoška istraživanja u Beogradu, 2004., str.289-302

7. Tradicionalni i savremeni modeli nastavnog rada, u Zborniku radova sa naučnog skupa " Tradicija i savremenost", Banja Luka: Filozofski fakultet, 2004, str. 1053-1062

8. Planiranje efikasne nastave u obrnutom dizajnu, Banja Luka, " Naša škola", br. 1-2/2005, str. 143-158

9. Neke mogućnosti razvijanja novih modela nastavnog rada (1982). "Naša škola" 7-8

10. Rezultati trogodišnjeg istraživanja o vrednovanju rada učenika, nastavnika i vaspitno-obrazovnih organizacija. (1989). "Prosvjetni list" 785

11. Didaktičke specifičnosti nastave različitih nivoa složenosti. (1994). "Slovesa" br. 1

12. Dalji razvoj pedagogije i modernizacija univerzitetske nastave. (1996). Banja Luka: "Naša škola" 3-4 str. 293-299.

13. Razvijanje modela stvaralačke univerzitetske nastave. (1998). Kragujevac: Zbornik sa naučnog skupa: "Od liceja do savremenog univerziteta i univerziteta budućnosti“ str. 97-113.

14. Participativno-eksplorativna edukacija budućih nastavnika. (1998). Banja Luka: "Naša škola" br. 3-4, str. 81-91.

15. Etape responsibilne nastave. (2000). Beograd: "Nastava i vaspitanje" 1-2, str. 173-179.

16. Stvaralaštvo učenika u optimalno diferenciranoj nastavi, Zbornik 6/2000, Vršac, Viša škola za obrazovanje vaspitača, str. 163-169.

17. Responsibilna nastava. (2000). Banja Luka: Zbornik "Interaktivno učenje II" str. 159-213.

18. Tok i efekti responsibilne nastave. (2000). Novi Sad: "Pedagoška stvarnost" br. 5-6

19. Responsibilna nastava u kontekstu savremenih didaktičkih teorija. (2000). Beograd: "Pedagogija" br. 1, str. 22-43.

20. Razvojni tokovi i dometi didaktičke teorije i istraživanja u Bosni i Hercegovini. (1986). Beograd : "Pedagogija" 1

21. Vrednovanje rada učenika, nastavnika i vaspitno-obrazovnih organizacija (1987). Beograd: "Ekonomika obrazovanja"

22. Od edukacije do samoedukacije. (1988). "Prosvjetni list" br. 752, 2. III

23. Inovacije u redovnoj, dopunskoj i produžnoj nastavi u funkciji vaspitanja učenika za samoupravljanje .(1988). "Samoupravna škola" 1

24. Razvojni tokovi i osnovna obilježja vrednovanja rada u školama drugih zemalja. (1989). Banja Luka: "Nastava" 12

25. Nove funkcije, zadaci i varijante savremenog udžbenika. (1999). Zbornik radova sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem "Vrednosti savremenog udžbenika III", Univerzitet u Kragujevcu – Učiteljski fakultet Užice, str. 163-171.

26. Učenik – centar nastavnog procesa. (1999). Beograd: "Pedagogija" br. 1-2, str. 60-62.

27. Komunikacija između učenika i nastavnika u responsibilnoj nastavi, Zbornik radova rusko-jugoslovenskog simpozijuma (Bgd), 16-17.12.1999. pod naslovom: "Pedagoška reforma škole", Ruska akademija obrazovanja i Zajednica učiteljskih fakulteta Srbije, 1999, str. 287-295.

28. Interaktivna nastava različitih nivoa složenosti – IN RNS. (1999). Banja Luka: Zbornik "Interaktivno učenje", str. 77-108.

29. Podsticanje darovitosti i kreativnosti u okviru inovativnih modela univerzitetske nastave. (2001). Vršac: Zbornik 7 – Darovitost u studentskoj populaciji, str. 278-285.

30. Usponi i stranputice u savremenoj didaktici. (2001). Banja Luka: Zbornik "Filozofsko-filološke nauke na početku 21. vijeka", str. 767-775.

31. Koncepcija evaluacije vaspitno-obrazovnog rada. (1990). Neum: Zborniku "Odgojno-obrazovni sistem u novim prilikama", str. 361-368.

32. Nastavnik u uslovima savremenih promjena, Zbornik radova sa Simpozijuma na istu temu (uvodni referat) (1991). B. Luka: Pedagoška akademija

33. Efikasnost modela kompleksnijeg vrednovanja rada učenika u srednjoj školi (1990). Novi Sad: "Pedagoška stvarnost" br. 3-4

34. Klasifikacija modela individualizovane nastave. (2002). Podgorica: "Vaspitanje i obrazovanje" br. 1, str. 116-122.

35. Nastavnik u tradicionalnoj i stvaralačkoj univerzitetskoj nastavi (2002). Temišvar: Zbornik sa Naučnog skupa sa međunarodnim učešćem "Podsticanje darovitosti na studijama iz ugla Bolonjske deklaracije" 21-22.

36. Obrazovanje darovitih učenika i skriveni kurikulum, Zbornik 9, Radovi sa međunarodnog Naučnog skupa " Mesto darovitih u kurukularnoj reformi, Viša škola za obrazovanje vaspitača, Vršac, 2003., str.97-102

37. Metodološko i stručno metodičko osposobljavanje nastavnika za individualizaciju učenja u inkluzivnoj nastavi, Banja Luka: " Naša škola". br. 3,472006, str. 28-72

38. Interaktivno obučavanje nastavnika i učenika za nenasilno rješavanje sukoba, u Zborniku radova sa Međunarodne naučne konferencije " Razvijanje komunikacionih kompetencija nastavnika i učenika", Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu, Pedagoški fakultet u Jagodini i Filološki-umjetnički fakultet u Kragujevcu, 2006., str. 162-174

Zadnji put promjenjensrijeda, 26 Decembar 2012 19:56
  • Ocijeni
    (0 glasova)
  • Objavljeno u Nauke
  • Čitano 2492 puta

Komentiraj

Osigurajte unose na mjestima (*) gdje su oni neophodni.
HTML kod nije dozvoljen

na vrh

Popularno